Koncert?

Det Danske Vokalkapel tilbyder både a cappella koncerter og koncerter sammen med instrumental-ensembler. Vi kan altid sammensætte det helt rigtige program til en given lejlighed. Her er et bud på to meget spændende og forskellige a cappella koncerter:

Allehelgenskoncert

Udgangspunktet for vokalkapellets allehelgenskoncert er et af sen-renæssancens vokale mesterværker, Tomás Luis Victorias ‘Requiem’ (Officium Defunctorum) for 6 stemmer fra 1603. Victorias katolske dødsmesse blandes med danske salmer der på forskellig måde ‘kommenterer’ de latinske messeled. Den katolske og protestantiske tradition mødes og koncerten bliver et samlet ‘værk’ hvor savnet og mindet om afdøde slægtninge og venner kan få lov til at udfolde sig til nærmest overjordisk smuk musik.

Sommerkoncert

En koncert til varmen og kærligheden. Kirkelige og verdslige satser i relation til temaet ‘kærlighed’ blandes, og sød musik opstår. Sommersange hylder årstiden og naturen. Centrale værker på koncerten er ‘Kærligheden’ af komponisten Christian Vestergaard til teksten fra Paulus’ første brev til korintherne, et værk komponeret specielt til Det Danske Vokalkapel, samt Per Drud Nielsens ‘3 korsange’ til tekster af I. P. Jacobsen.